ارائه خدمات همه روزه شنبه تا پنجشنبه

9 تا 21

کیمیا شبیری

تحصیلات
کارشناسی روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
توانایی ها و سوابق
عضو سازمان نظام روانشناسی
مسئول فنی مرکز مشاوره و روانشناسی هادی
مشاور کودک و نوجوان
بازی درمانگر
زوج درمانگر
نویسنده ۴عنوان مقاله علمی و پژوهشی
درباره من
لینک من در شبکه های اجتماعی
ایمیل
example@email.com